SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Nacka Gymnastikförening
Årsmöteshandlingar Nacka GF 2019-03-28 kl 19.00 Ringparkstugan!
2019-01-27 12:45

Att ladda ner


Årsmöteshandlingar Nacka GF 2019.pdf »


2014-ars-stadgar-antagna-2014-03-11.pdf »NACKA GYMNASTIKFÖRENING 

Årsmöte 28 MARS 2019 kl 19:00 Ringparkstugan, Saltsjö-Duvnäs


Dagordning för mötet 


Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.Fastställande av föredragningslista.

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.Val av protokolljusterare och rösträknare.

a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

6.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8.Fastställande av medlemsavgift för medlemskap.

9.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget for det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret samt beslut om träningsavgifter.

10.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

-motion avseende inrättande av tränarråd-förslag på styrelsearvode för perioden 2019/2020 

11.Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.

12.Val av

a)föreningens ordförande for en tid av ett år;

b)halva antalet ledamöter i styrelsen for en tid av två år;

c)två suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning for en tid av ett år;

d)en revisor jämte suppleant för en tid av ett år,

e)tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,

f)beslut om val av ombud till SF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att

representera med ombud),

13.Övriga frågor

14.Mötets avslutande
Nyhetsarkiv
STADIUM KLÄDER2022-04-26 16:05
NACKA GYMNASTIKFÖRENING2022-03-18 16:08
Styrelse 2021/20222021-06-10 07:42
 
Föreningskläder