Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Nacka Gymnastikförening
Nacka Gymnastikförening bildades 1947. Föreningen bedriver truppgymnastik för pojkar och flickor och har barn-, träning- och tävlingsgrupper. I truppgymnastik tränar man matta, hopp och fristående.

 

Vi är en ideell förening med omkring 1000 medlemmar. Gymnasterna är  indelade i olika grupper efter ålder och kunskap. Vi har aktiva från 6 år och upp i vuxen ålder. Vi tränar i Sickla Gymnastikhall, Björknäs Sporthall samt Myrsjö nya sporthall.


Föreningen växer och vi söker fler ledare till våra tränings såväl som tävlingstrupper. Är du intresserad så är du välkommen att meila till kansli@nackagf.se och berätta mer om dig själv!


Nacka Vårcup 25-26/4 2020
2019-12-04 10:06

Varmt välkomna till Nacka VårCup!

 

Helgen den 25-26 april 2020 arrangerar Nacka GF för första gången tävlingen Nacka VårCup.

 

Tävlingen vänder sig till truppgymnastiklag i Storstockholm med omnejd från nybörjare upp till nivå fyra.

 

Både flick- och pojklag är välkomna att tävla eftersom alla klasser är öppna klasser. Blir det många pojklag som anmäler sig i en viss klass kommer dock en pojkklass att köras parallellt med den öppna klassen.

 

Nacka VårCup går av stapeln i Nacka Bollhall, som ligger centralt vid Nacka Sportcentrum på Griffelvägen 11. Hallen har bra läktare och goda parkeringsmöjligheter.

 

All information om tävlingen, PM1 och tävlingsbestämmelser finns under fliken Tävling. Sista anmälningsdatum är den 20 mars 2020.

 

Varmt välkomna!


http://www.nackagf.se/sida/?ID=273269

Nya styrelsemedlemmar 2019
2019-05-23 10:04

Terese Loon - ordförande
Anna Dalqvist - vice ordförande
Charlotta de Jong - kassör
Johanna Lidell - sekreterare
Nina Uggowitzer - ordinarie ledamot
Micael Eriksson - ordinarie ledamot
Anna Thor - suppleant
Stepan Duzmann - suppleant

Jannicke Carle - adjungerad styrelsen - verksamhetschef Nacka GF

Om ni vill komma i kontakt med någon av oss så mailar ni kansli@nackagf.se
Nacka GF vald till årets förening 2019
2019-05-23 09:37
Igår den 22/5 delade kommunen ut ett stipendie för årets förening 2019! Vi vill tacka alla ledare, gymnaster, föräldrar och styrelsemedlemmar (både nya och gamla) som nöter, blöter och ställer upp i alla lägen. 
Årsmöteshandlingar Nacka GF 2019-03-28 kl 19.00 Ringparkstugan!
2019-01-27 12:45

Att ladda ner


Årsmöteshandlingar Nacka GF 2019.pdf »


2014-ars-stadgar-antagna-2014-03-11.pdf »NACKA GYMNASTIKFÖRENING 

Årsmöte 28 MARS 2019 kl 19:00 Ringparkstugan, Saltsjö-Duvnäs


Dagordning för mötet 


Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.Fastställande av föredragningslista.

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.Val av protokolljusterare och rösträknare.

a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

6.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8.Fastställande av medlemsavgift för medlemskap.

9.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget for det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret samt beslut om träningsavgifter.

10.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

-motion avseende inrättande av tränarråd-förslag på styrelsearvode för perioden 2019/2020 

11.Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.

12.Val av

a)föreningens ordförande for en tid av ett år;

b)halva antalet ledamöter i styrelsen for en tid av två år;

c)två suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning for en tid av ett år;

d)en revisor jämte suppleant för en tid av ett år,

e)tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,

f)beslut om val av ombud till SF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att

representera med ombud),

13.Övriga frågor

14.Mötets avslutandeNyheter från våra grupper
P2, 12/03 09:32 
M1, 12/03 09:30 
BASP4, 11/03 14:35 
M6BAS, 11/03 14:34 
M7BAS, 11/03 14:33 
M8BAS, 11/03 14:32 
 
Föreningskläder