Våra grupper

Nacka GF erbjuder barngymnastik från 6 års ålder för flickor och pojkar.


Föreningen består av Basgrupper för flickor och pojkar från 6 år och uppåt. Dessa grupper tränar vanligtvis 1-2 gånger i veckan. 2017/2018 finns i Nacka GF Basgrupper för gymnaster födda 2004 - 2012. Basgrupperna ska ge grundläggande färdigheter i gymnastik. Flera av föreningens Basgrupper deltar på föreningstävlingar.


Nacka GF har även tävlingstrupper/förberedande tävlingsgrupper för flickor och pojkar födda 2009 och tidigare.  För att bli antagen till tävlingsgrupp eller förberedande tävlingsgrupp krävs provträning. 


Läs mer om våra tävlingstrupper och förberedande tävlingstrupper här.

Träningsgrupper:

Flickor:
BAS 123 (flickor födda 2004 -2006) 
BAS F1&2 (flickor födda 2007 - 2008)
BAS F3&4 (flickor födda 2008 - 2010)
BAS F5 (flickor födda 2009 -2010)
BAS F6 (flickor födda 2009 - 2010)
BAS F7 (flickor födda 2010 -2011)
BAS F8 (ny grupp flickor födda 2010-2012)


Pojkar: 
BAS P1 (pojkar födda  2004 - 2007)
BAS P2 (pojkar födda 2008 -2010)
BAS P3 (pojkar födda -2008 -2010)
BAS P4 (pojkar födda 2009 - 2011)
BAS P5 (ny grupp pojkar födda 2010-2012)

Tävlingsgrupper:

Flickor:
FFT - förberedande tävling, föreningstävlingar (födda 2009-2010)

M2 - föreningstävlingar (födda 2007-2008)

M1 - föreningstävlingar (födda 2006-2009)

F4 - föreningstävlingar/RT2 (födda 2003-2005)

F3 - RT3Y-nivå (födda 2005-2007)

F2 - RM1Y-nivå (födda 2004-2007)

F1 - RM3Y/USM-nivå (födda 2003-2006)

U2 - RT3Ä-nivå (födda 2001-2004)

U1 - RM1/RM2-nivå (födda 1999-2004)

J1 - RM3/JSM-nivå (födda 1995-2002)

Pojkar:
P2 - föreningstävlingar (födda 2006-2008)
P1 - RT3/RM1 nivå (födda 2003-2006)Vid frågor kontakta kansli@nackagf.se

 
Föreningskläder