Våra grupper

Nacka GF erbjuder barngymnastik från 6 års ålder för flickor och pojkar.


Föreningen består av Basgrupper för flickor och pojkar från 6 år och uppåt. Dessa grupper tränar vanligtvis 1-2 gånger i veckan. 2017/2018 finns i Nacka GF Basgrupper för gymnaster födda 2004 - 2012. Basgrupperna ska ge grundläggande färdigheter i gymnastik. Flera av föreningens Basgrupper deltar på föreningstävlingar.


Nacka GF har även tävlingstrupper/förberedande tävlingsgrupper för flickor och pojkar födda 2010 och tidigare.  För att bli antagen till tävlingsgrupp eller förberedande tävlingsgrupp krävs provträning och givetvis förutsättningen att det finns plats.


Läs mer om våra tävlingstrupper och förberedande tävlingstrupper här.

Träningsgrupper:

Flickor:
BAS 123 (flickor födda 2004 -2006) 
BAS M4 (flickor födda 2007 - 2008)
BAS M5 (flickor födda 2008 - 2010)
BAS F1 (flickor födda 2009 -2010)
BAS F2 (flickor födda 2009 - 2010)
BAS F3 (flickor födda 2010 -2011)
BAS F4 (ny grupp HT 17 flickor födda 2010-2012)


Pojkar: 
BAS P1 (pojkar födda  2004 - 2007)
BAS P3 (pojkar födda -2008 -2010)
BAS P4 (pojkar födda 2009 - 2011)
BAS P5 (ny grupp HT 17 pojkar födda 2010-2012)

Träningsgrupp Juniorer - denna grupp är avsedd för gymnaster födda 02 och tidigre, som nyligen slutat med tävlingsgymnastik som vill träna för att ha roligt. Gruppen tränar 1 gång i veckan i Sicklahallen 

Tävlingsgrupper:

Flickor:.
FFT - förberedande tävling, föreningstävlingar (födda 2009-2010)

M2 - föreningstävlingar (födda 2007-2008)

M1 - föreningstävlingar (födda 2006-2009)

F4 - föreningstävlingar/RT2 (födda 2003-2005)

F3 - Föreningstävlingar på RT3 nivå (födda 2006-2007)

F2 - RM1Y nivå (födda 2004-2007)

U1 - RM3Y/USM-nivå (födda 2003-2006)

J2 - RT3Ä-nivå (födda 2001-2004)

J1 - RM1/RM2-nivå (födda 1999-2004)

Juniorer/Seniorer - JS - RM3/JSM-nivå (födda 1995-2002)

Pojkar:
P1 - RT3/RM1 nivå (födda 2003-2006)
P2 - föreningstävlingar (födda 2006-2008)
P3 - föreningstävlingar (födda 2008 -2010)


Vid frågor kontakta kansli@nackagf.se

 
Föreningskläder