SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Nacka Gymnastikförening
Årsmöte torsdag 21 mars 2024 kl 18:30
2024-02-25 20:16

Den 21 mars är ni medlemmar* hjärtligt välkomna till Nacka GF:s årsmöte 2024. Mötet hålls i Ringparkstugan (Ringparken) i Saltsjö-Duvnäs kl 18.30.

 

Motioner: Om ni har ideér/förslag eller om det är något ni vill att vi ska behandla under mötet måste dessa komma in till oss genom en sk motion. Vi ber vi er att skicka in era motioner senast den 7 mars (dvs två veckor innan årsmötet). Det går bra att skicka in motioner via mail till kansli@nackagf.se. Om ni till exempel har ett förändringsförslag så beskriver ni först nuläget och sedan ert förslag.

 

Styrelsen kommer att lägga fram ett förslag om modernisering av förenings stadgar i och med att Riksidrottsförbundet och även Gymnastikförbundet har uppdaterat sina stadgar såväl som stadgemallar.

 

Material inför årsmötet, dvs verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorsberättelse, verksamhetsplan med budget, förslag till styrelse samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer finnas tillgängliga på vår hemsida (nackagf.se) den 14 mars, en vecka innan årsmötet.

 

Vill du engagera dig? Vi söker personer till nästa års valberedning samt 1-2 suppleanter till styrelsen. Kontakta kansli@nackagf.se.

 

Om du vill veta mer vad det innebär att sitta med i styrelsen är du välkommen att kontakta ordförande terese@nackagf.se eller sekreterare evalotta.allegri@hotmail.com

Väl mött!

Styrelsen / Nacka GF

*den som betalat medlemsavgiften för 2024 har rösträtt på årsmötet

 

Föredragningslista Årsmöte 21 mars 2024:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt och inom rätt tid.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, och styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2023.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets/räkenskapsåret 2023.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2023.
 9. Fastställande av medlemsavgift.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2024 (inklusive beslut om styrelsearvode).
 11. Förslag till nya stadgar för Nacka GF (för beslut om nya stadgar krävs 2/3 majoritet vid stämman)
 1. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 2. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår;
 3. Val av
 4. a) föreningens ordförande for en tid av ett år; b) halva antalet ledamöter i styrelsen for en tid av två år; c) suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning for en tid av ett år; d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år, e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande, f) beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 5. Övriga frågor.

(beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna kan inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet).


Nyhetsarkiv
Material årsmöte2024-03-14 21:25
STADIUM KLÄDER2022-04-26 16:05
NACKA GYMNASTIKFÖRENING2022-03-18 16:08
Styrelse 2021/20222021-06-10 07:42
 
Föreningskläder